top of page

Termeni și Condiții

Site-ul www.cadcamsolutions.ro, denumit în continuare “cadcamsolutions.ro”, este deținut și administrat de societatea S.C. GEMINI CAD-CAM SOLUTIONS S.A., denumită în continuare “CAD-CAM Solutions”, având următoarele date de identificare: Cod de Identificare Fiscală 43036415, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/2131/2020, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în str. Tudor Vianu, nr.2A, Iași, județ Iași, România. Telefon: +40 371 782 489; E-mail: office@cadcamsolutions.ro 

Prezentul set de termeni și condiții a fost gândit astfel încât să fie exprimat cât mai simplu, cât mai pe înțelesul tuturor clienților CAD-CAM Solutions. Din acest motiv am încercat să folosim cât mai puțini termeni sofisticați. Dacă aveți dubii privind anumite clauze din prezentul regulament, vă rugăm să ne contactați pentru a vă oferi toate lămuririle necesare.

Ca idee, navigarea pe site-ul cadcamsolutions.ro, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client – și din acest motiv este important să înțelegeți cât mai bine prevederile de mai jos. Veți găsi detalii privind:

  • modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;

  • limitele accesului la site, respectiv limitele răspunderii cadcamsolutions.ro;

  • soluționarea conflictelor și instituțiile cărora va puteti adresa în cazul în care considerați că anumite drepturi v-au fost încălcate;

cadcamsolutions.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și Condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între cadcamsolutions.ro și Client, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiții

Trimitere de formular – completarea și trimiterea de către Utilizator a unui formular – document electronic – ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Utilizator prin care Utilizatorul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Servicii de la Prestator;

Servicii – orice serviciu menționat pe website-ul cadcamsolutions.ro;

Site – site-ul www.cadcamsolutions.ro;

Utilizator – orice persoană care accesează site-ul cadcamsolutions.ro, indiferent dacă efectuează sau nu o Trimitere de formular;

Prestatorul – societatea S.C. GEMINI CAD-CAM SOLUTIONS S.A., denumită în continuare “CAD-CAM Solutions”, având următoarele date de identificare: Cod de Identificare Fiscală 43036415, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/2131/2020, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în str. Tudor Vianu, nr.2A, Iași, județ Iași, România.

2. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului cadcamsolutions.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea CAD-CAM Solutions și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul CAD-CAM Solutions a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

CAD-CAM Solutions poate oferi Utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului cadcamsolutions.ro.

3. Exonerarea de răspundere

CAD-CAM Solutions nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la cadcamsolutions.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, cadcamsolutions.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. CAD-CAM Solutions nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe cadcamsolutions.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Prestatorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă la cunoștința Prestatorului cât mai grabnic acest fapt la adresa office@cadcamsolutions.ro, pentru a putea fi luate măsurile necesare. 

4. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului cadcamsolutions.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu cadcamsolutions.ro, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități, vor fi raportate organelor abilitate.
cadcamsolutions.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă cadcamsolutions.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și netransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Trimiterea de formular

Prin Trimiterea de formular, mai precis prin trimiterea unui mesaj electronic, fie prin email direct la adresa office@cadcamsolutions.ro, fie prin intermediul formularului de pe site, Utilizatorul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte. În caz contrar, ar putea suporta consecințele acestor erori.

Prin Trimiterea de formular, Utilizatorul se declară de acord ca un reprezentant cadcamsolutions.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (telefon/e-mail).

Contractul dumneavoastră privind cumpărarea acestor servicii nu este considerat încheiat online, prin Trimiterea de formular.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, cadcamsolutions.ro nu poate fi răspunzător de inexactități care pot apărea în completarea de către Utilizator a formularelor din site.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

6. Frauda

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Utilizatorilor cadcamsolutions.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor cadcamsolutions.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

7. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

Actualizat la data de 15.06.2023

bottom of page